38164, Полтавська обл, Опішня, Партизанська, 21

cropped-cropped-Emblema-Collegiumu_-e1619450238502.png

+380535342001

kmopishne@gmail.com

38164, Полтавська обл, Опішня, Партизанська, 21

08.00-17.00

з Понеділка до П'ятниці (в Суботу до 16:00)

Бібліотека

Бібліотека

Бібліотека є структурним підрозділом Опішнянського державного художнього ліцею імені Василя Кричевського, яка знаходиться у підпорядкуванні Міністерства культури та інформаційної політики України і є державною власністю.

Для кого?

Користувачами шкільної бібліотеки є учні, вчителі та інші працівники Колегіуму мистецтв. У своїй діяльності бібліотека керується Конституцією України, чинним законодавством, нормативно-правовими документами Міністерства освіти і науки України, Міністерства культури та інформаційної політики України, що визначають основні напрями роботи бібліотек освітянської галузі та «Положенням про шкільну бібліотеку». Постійно ведеться робота щодо формування, обробки та збереження книжкового фонду згідно з інструкцією «Про порядок доставки, комплектування та облік навчальної літератури».

Прогрес

Приміщення Ліцею було побудоване у 1978 році. Бібліотека на той час займала невелику кімнату, фонд складався з художньої літератури та підручників. Завдяки благодійній допомозі від видавництв та спонсорів протягом 20 років фонд бібліотеки значно збільшився і поповнився значною кількістю примірників художньої, довідкової, енциклопедичної та пізнавальної літератури. Постійно надходить до бібліотеки періодична преса, яка була придбана за державний кошт. Це видання, які відповідають профілю нашого навчального закладу – «Мистецтво та освіта», «Образотворче мистецтво», «Мистецтво в школі», «Художники України», «Артанія». Фахова періодика – «Все для вчителя», «Розкажіть онуку», «Позакласний час», «Українська мова та література», «Зарубіжна література», «Історія в школі». «Інформаційний збірник», «Практика управління закладом освіти». Журнали для дітей – «Пізнайко», «Джміль», «Яблунька», «Соняшник», «Однокласник».

Завдання шкільної бібліотеки

Пріоритетним завданням бібліотеки Ліцею є допомога у вивченні та засвоєнні шкільної програми, організація навчальної діяльності та дозвілля дітей. Забезпечення сприятливих і комфортних умов для організації освітнього процесу, розвитку комплексного навчально-методичного забезпечення предметів. Створення позитивного іміджу бібліотеки через пошук сучасних, найбільш привабливих для читача форм популяризації книги. З метою реалізації цих завдань робота бібліотеки здійснювалась у таких напрямках:

 • виховання в учнів інформаційної культури, шанобливого ставлення до книги, культури читання;
 • формування правової культури читачів, патріотизму та любові до рідного краю;
 • упровадження сучасних інформаційно-комунікаційних технологій;
 • максимальне розкриття фонду через сучасні форми наочної популяризації літератури;
 • створення умов у шкільній бібліотеці для позитивної мотивації читання;
 • моделювання універсального бібліотечного фонду, що відповідає профілю закладу, змісту освітнього процесу, його інформаційним, виховним та культурологічним функціям, а також запитам, інтересам користувачів;

формування вмінь користуватись бібліотекою, її послугами, довідковим апаратом.

Відродження національної культури

За період функціонування шкільної бібліотеки велася активна робота по відродженню національної культури, духовних традицій нашого народу, вихованню різносторонньо розвинутої особистості читача, любові до книги, культури читання.

На даний час бібліотека розташована на другому поверсі. Вона займає одну велику кімнату, де розміщується загальний фонд та читальна зала. У бібліотеці наявні: інвентарна книга бібліотечного фонду; книга сумарного обліку; картотека руху підручників; відомості про забезпечення підручниками кожного класу; журнал реєстрації книг, отриманих взамін загублених; формуляри читачів; алфавітний та систематичний каталоги; річний план бібліотеки. Вся робота бібліотеки проводиться згідно з річним планом школи та планами класних керівників, класоводів та вихователів.

Бібліотечний фонд

Загальний фонд бібліотеки налічує 22542 примірники. З них підручників – 5245, довідкової літератури – 898, художньої літератури – 12479, навчально-методичної літератури – 3920.

Особливістю бібліотечного фонду є наявність великої кількості примірників з мистецьких дисциплін, зокрема це література з гончарства та образотворчого мистецтва.

Кількість користувачів бібліотеки – 327 осіб. Читачі обслуговуються на абонементі та в читальній залі.

Основний напрямок

Одним з основних напрямів роботи бібліотеки є навчання бібліотечній грамоті, вільному орієнтуванню у фондах та довідковому апараті бібліотеки; самостійному пошуку потрібної інформації. З цією метою проводяться бібліотечні уроки:

 • «Ознайомлення з бібліотекою».
 • «Ознайомлення з довідково-бібліографічним апаратом бібліотеки».
 • «Читач у бібліотеці».
 • «Як створюється книга».
 • «Основні елементи книги».
 • «Словники – наші друзі».
 • «Вибір книг в бібліотеці».
 • «Довідкові видання. Робота з енциклопедичною літературою».
 • «Бібліотечні каталоги та картотеки».
 • «Розташування бібліотечного фонду».
 • «Мистецтво бути читачем».
 • «Бібліографія. Анотація».
 • «Роль книги в житті людини».

Дана робота формує в учнів уміння працювати з довідково-бібліографічним апаратом бібліотеки, розвиває навички самостійного вибору книг та уміння правильно читати.

Виставки

Самостійному вибору літератури допомагають книжкові виставки, які організовуються в бібліотеці: «Нові надходження», «Літературно-мистецький календар» – де розміщується тематична література до пам’ятних дат та ювілеїв відомих діячів мистецтва й культури; постійно діюча виставка «Полтавщина – рідний край» та «Народний календар», а також багато інших тематичних виставок книг до різних традиційних свят.

Однією з ефективних форм популяризації бібліотечно-бібліографічних знань – є бесіди, які проводяться під час запису до шкільної бібліотеки, під час рекомендування книги та аналізу читацького формуляра. Бібліотекар, знайомлячись з читачем, вивчає його запити та інтереси, визначає початковий рівень бібліотечної грамотності.

Перевірки підручників

З метою виховання в учнів бережливого ставлення до навчальної літератури проводяться один раз на чверть рейди-перевірки підручників. У кожному класі вибирається актив, який допомагає бібліотекарям слідкувати за збереженням підручників, робити поточний ремонт книг. З цією метою у бібліотеці діє «Книжкова лікарня», де учні дають друге життя книгам, які цього потребують. Бібліотекою розроблено єдині вимоги щодо користування підручниками, проводяться бесіди: «Правила спілкування з книгою», «Як створюється книга», «Гігієна читання». У бібліотеці створена тематична картотека статей з періодичної преси, працюючи з якою читачі вчаться швидко знаходити потрібний матеріал з будь-якої теми. Також зібрана фонотека, де знаходяться диски з записами українського фольклору, сучасних пісень, дитячою колекцією міфів України.

Підготовка до шкільних заходів

Допомогу методичного змісту для учителів-предметників, класних керівників, класоводів, вихователів та інших педагогічних працівників надають матеріали, зібрані у «Інформаційному куточку педагога». Працівники бібліотеки не стоять осторонь у підготовці шкільних масових заходів, організовують виставки літератури до предметних тижнів, літературних вечорів, проводять консультативну роботу для здобувачів освіти та вчителів у підготовці і проведенні шкільних олімпіад, конкурсів, написанні творчих робіт, рефератів.

Підвищення майстерності

З метою підвищення професійної майстерності, працівники бібліотеки беруть активну участь у роботі районних методичних об’єднань та семінарів. Шкільна бібліотека тісно співпрацює з селищною бібліотекою та бібліотеками інших навчальних закладів у межах району.

Також шкільна бібліотека допомагає у організації Міжнародних молодіжних гончарських фестивалів, які традиційно щорічно проводяться на базі Опішнянського державного художнього ліцею імені Василя Кричевського.